Magisterium

MAGISTERIUM

Na začátku devadesátých let minulého století Ing. Peter Koza společně s Petrem Nůskem, Aloisem Žídkem
a Miroslavem Dolanským založil Magisterium, školu starých evropských bojových umění jako servisní organizaci, která zabezpečovala pořádání každoročních týdenních škol věnovaných jednotlivým šermířským stylům a zbraním. Postupem času se nejlepší žáci Mistra Kozy dostávali na takovou úroveň, že mu začali asistovat při výuce. Od toho už byl jen krok k tomu, aby si žáci začali otevírat stálé regionální školy šermu nejprve v Praze a následně v Brně a dalších městech. Magisterium se tak stále více profilovalo jako samostatná organizace.

V současné době existují školy Magisteria v Praze, Brně, Táboře, Olomouci, Českých Budějovicích, Plzni, Havířově, Lukách nad Jihlavou, Třebíči a v Telči. Na Slovensku v Bratislavě a Trenčíně, v Německu v Karlsruhe a několika dalších evropských městech.
K nejlepším žákům Ing. Petera Kozy a absolventům Magisteria patří zejména Petr Nůsek, Petr Vytopil, Dalibor Belfín, Martin (Marcipán) Janičina, Martin Fabián, Sven Baumgarten, Petr Žákovský, Petr Matoušek, Martin (Roura) Tureček, Roman Spáčil a Petr Barvík. Ale takto by bylo možné jmenovat celou řadu dalších vynikajících šermířů.

Magisterium představuje volné sdružení učitelů šermu a zkušených šermířů, jejichž cílem je dále rozšiřovat povědomí o genialitě evropských šermířských mistrů, vytvářet techniky a postupy pro efektní a zároveň bezpečný scénický šerm (stage combat)
a připravovat své žáky pro účast na turnajích v historickém šermu. Učitelé Magisteria vyučují všechny tři kategorie historického šermu – rekonstrukci původních šermířských škol, scénický šerm pro film i divadlo a sportovně-historický šerm pro účast na turnajích.

PARIDON BRNO

Bellátor patří k větvi Magisteria, která pochází z Brna od Mistra Petra Vytopila. Jeho škola šermu Paridon sdružuje v současné době více než 200 žáků z Čech i Slovenska. Patří sem následující školy, či skupiny:

Libertas – Třebíč (Leoš Malec – Italská a Německá škola šermu)

Ballestra – Telč (Dominik Habermann – Italská škola šermu)

Kebu – Praha (David Vobr – Španělská škola šermu, boj s tesákem, Ringen – zápas)

Tizon – Havířov (Lukáš Horký – Německá škola šermu)

Klub šermu Trenčín (Matuš Žufa – Německá a Italská škola šermu)

Adorea – Olomouc (Martin Tureček as. Roura – Scénický šerm)

Bellátor – Velké Meziříčí (Daniel Fraj – Německá škola šermu, Ringen – zápas)