Historie

Bellátor spatřil světlo světa v roce 2012

 

Bellátor vznikl spojením několika lidí. Na začátku všeho byl Miloslav Mech Holemý, Ladislav Tomášů, Radek Holý a Daniel Fraj.Od té doby bylo ve skupině poměrně velké množství lidí, kteří se s ideologií skupiny buď ztotožnili, nebo šli po nějaké době svou vlastní cestou. Není důvod ke smutku. Je to přirozená selekce. Někteří jsou členy do dnes, jiní prostě odešli.

Záměr byl vždy velice jednoduchý. Vytvářet iluzi dobového života v táboře. Vybrali jsme si období druhé poloviny 15.stol. Ukazovat divákům, jak se žilo, jak v období druhé poloviny 15.stol. pracovali, jak bojovali. To byl vždy hlavní záměr naší skupiny. Dalším pilířem skupiny bylo, dělat přednášky do hodin dějepisu pro základní školy.

 

Další, neodmyslitelnou součástí skupiny byl styl šermu. Bellátor se nikdy nijak výrazně nezabýval šermem scénickým, ale hlavním záměrem skupiny vždy bylo ztvárnění šermu bojového.

Od samého začátku se každý člen skupiny nějakým způsobem podílel buď na překladu, nebo na studiu manuskriptů (Fechtbuchů) což jsou učebnice šermu napsané ve středověku. Dnešní doba je velice nakloněna překladům těchto učebnic a ani v naší skupině tomu není jinak. Od toho se odvíjí i filozofie skupiny. (Studuj a uč se!!! Jen tak docílíš toho, že můžeš být jedním z nejlepších)

 

V posledních letech se skupina Bellátor podílela na vzniku několika asociací.

 

CSL – Czech Swordplay League (Česká Šermířská Liga)

Sdružuje organizátory turnajů starých evropských bojových umění v České republice. Jejím cílem je zlepšovat pravidla turnajového šermu, rozvíjet základnu certifikovaných rozhodčích a ustanovit jednotný systém pořádání turnajů v šermu historickými zbraněmi. Česká šermířská liga hájí zájmy organizátorů českých turnajů historickými zbraněmi na mezinárodním poli.
SHŠ Bellátor, škola Digladior a Pardubický spolek šermířský organizují od roku 2014 v České republice turnaje v šermu dlouhým mečem. Tyto turnaje jsou, společně se slovenskými turnaji zastřešenými FEBUS, součástí mezinárodní šermířské soutěže.

 

 

Česko – Slovenská HEMA liga.

HEMA liga je posloupnost turnajů pořádaných českými a slovenskými kluby a spolky historických evropských bojových umění. Turnaje mají stejná pravidla, ale mohou se paralelně s nimi na stejném místě a ve stejný čas konat i jiné doprovodné akce, dle přání a kapacit pořadatelů. Bellátor je pořadatelem jednoho z největších HEMA turnajů v České republice. Každý rok v Květnu se do krajského města Vysočiny, do Jihlavy sjede bezmála stovka bojovníků, aby změřili síly ve svých dovednostech s mečem, či rapírem.

A toto je vedle historie a historických akcí nejvýraznější směr, kterým se tato skupina ubírá. Studium technik, tvrdý dril a poté si vše vyzkoušet na turnaji.

V Bellátoru je v současné době 5. fechterů, kteří se tímto stylem boje (tzv. Blosfechten) intenzivně zabývají.

Daniel Fraj, Pavel Böhm, Tomáš Kohout, Zdeněk Brýdl, Sára Marangoni

Ani historii nezanedbáváme.

Někteří členové skupiny se aktivně podílí na tvorbě Švýcarské pěchoty tzv. Ratenschwanz.

Miloš Havlík, Michal Kočař, Michal Hanák, Jiří Vrba, Blanka Tlustá, Eliška Nováková, Lucie Růžičková,

Luboš Samorost Cejpek, Jitka Nováková, Daniel Fraj, Tomáš Kohout

Historické kostýmy šije Jitka Nováková

Zbroje vyrábí Miloš Mech Holemý

Zbraně dodává: Luděk Kalný, Jaroslav Bureš, Pavel Moc, Stanislav Had Eliáš

Doplňky ke kostýmům: Tomáš Rjabinčák

Truhlářské výrobky nám dodává: František Poch (výroba dobového nábytku) a

Josef Sobotka (truhlář)

Stany, přístřešky a jiné nám šije Petra výtvarka Valentová

Obuv šije: Alan Kvasnička (Boty Alanky)

Další rekvizity si skupina vyrábí svépomocí… 

 

Scénické ztvárnění šermu má na bedrech

Petr Shade Tlačbaba, David Rychtecký, Daniel Fraj, Sára Marangoni, Pavel Böhm, Tomáš Kohout