Úvodní stránka

Skupina historického šermu Bellátor byla založena v roce 2012. Sdružuje 24 stálých a externích členů, kteří se zabývají studiem a praktickým výcvikem evropského středověkého bojového umění, s důrazem na 2. polovinu 15. století.

Vycházíme z dobových dokumentů, tzv. fechtbuchů, a snažíme se o prezentaci maximálně autentického středověkého zápasu a boje s jedenapůlručním mečem, tesákem a dýkou, nezabýváme se tudíž bojem scénickým. V současné době budujeme mobilní středověké kolbiště, v němž bychom chtěli souboje realizovat.

Usilujeme o osvojení si a prezentaci skutečných středověkých bojových technik, o vybudování bohatého zázemí skupiny v podobě věrných dobových kostýmů a doplňků, stanů, gastronomického náčiní apod. s cílem vytvořit silnou iluzi středověkého vojenského ležení.

AKTUALITY:

Naše sezóna začíná 2.6.2016 na tvrzi Kurovice